Norsk villreinsenter 2019

Sist oppdatert 11.09.2019

Atndalen

Større fangstgroprekker indikerer at det har vært betydelig utveksling av rein i dette området, mellom Sølnkletten og Rondane Nord. Fra tid til annen har det vært registrert trekk over Atndalføret om vinteren, og det antas at disse dyrene trekker tilbake til Sølnkletten på senvinteren.

 

Det er relativt stor ferdsel i retning sør–nord i de østlige deler av nasjonalparken, og langs aksen Grimsdalshytta–Dørålseter–Bjørnhollia. I de tre sommermånedene er det relativt få observasjoner av GPS- merka reinsdyr på østsiden av denne aksen. I Atndalen utgjør Rv 27, trafikken på denne  med ca 132 000 biler / år (tall fra 2013) og ferdsel ut fra vegen og i nærområdene til de gamle trekkvegene potensielle hinder for utveksling av dyr mellom Rondane nord og Sølnkletten. Der er ikke dokumetert at GPS- merka reinsdyr fra Rondane nord har krysset over til Sølkletten via Atndalen. Den ene simla som ble merket med GPS- sender i Finnsjøvola ble observert i Sølkletten etter at denne senderen sluttet å virke. Det er  per i dag ikke merka dyr i Sølnkletten.

 

Utfordringene i dette området er å beskytte de potensielle trekkvegene mot ytterlige inngrep og forstyrrelser.