Norsk villreinsenter 2019

Sist oppdatert 11.09.2019

Bjørnhollia

På grunn av store topografiske formasjoner som Skjerdalen sør for Bjørnhollia, samt Myldingsgjelet og nedre deler av Langglupdalen i nord er det en begrenset og trang trekkpassasje på østsiden av Rondane massivet. GPS – merka reinsdyr har benyttet denne trekkpassasjen, men har ikke vandret videre nordover. Reinen har mulighet til å passere over fjellet Veslsvulten vest for Bjørnhollia (jfr. GPS-data) og på platå på østsiden av samme fjell, samt i skogområdene mot Fv 27 lenger øst. Likevel, trekkpassasjen har topografiske begrensninger, i tillegg til at det er mye trafikk i området sommerstid. Det er heller ingen store fangstanlegg som tyder på at dette har vært et sentralt trekkområde i Rondane Nord.

 

Bjørnhollia er et viktig knutepunkt for ferdsel i Rondane Nord og trafikken kommer hovedsakelig fra Straumbu, Dørålseter og Rondvassbu. I tillegg er det noe trafikk gjennom Musvoldalen til Spranget og sørover over Vulufjell. Det samlete ferdselsvolumet i fokusområdet er stort, og de relativt få villreinplotta som er i området viser at villreinen unngår de mest trafikkerte stiene.